QQ在线: 请问有什么可以帮你的 张老师微信(手机):13643864261
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

4、万一VIP帐号被盗怎么办?(老站:http://www.cxzzl.cn


一、张瑞杰老师视频解答>>>

二、图文说明:

1、只要你确认自己的VIP帐号与密码正确而无法登录,有可能是其它人在使用你的帐号!

2、联系企业QQ,更改你的密码即可!

更改密码会人工审核,普通VIP审核注册时的Q号或手机号;终身VIP还会审核姓名、地址!所以,VIP帐号永远是你拥有。

 

Copyright 2007--2025 初学者之路 all rights reserved