QQ在线: 请问有什么可以帮你的 张老师微信(手机):13643864261
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

3、如何成为普通VIP学员?(新学院:http://edu.cxzzl.net


、图文说明:

一)先确保你已经申请了帐号!(如何申请试学帐号>>>

二)选择相关课程--立即购买

三)进个人中心---我的课程

四)手机学习会提示下载网站APP

 

 

3、如何成为全网VIP/终身VIP学员?(新学院:http://edu.cxzzl.net

 

需要联系我们开通:

QQ在线: 请问有什么可以帮你的 张老师微信(手机):13643864261

 

 

 

 

Copyright 2007--2025 初学者之路 all rights reserved